Biên bản ghi nhớ

18/10/2015

VACIP đã có các biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức sau:

QBPC (Quality Brands Protection Committee of China Association of Enterprises with Foreign Investment): phối hợp trong công tác thông tin chống hang giả giữa 02 nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều chuyến hàng giả đã bị kiểm tra xử lý ngay tại Trung Quốc, trước khi chuyển sang biên giới đến Việt Nam.

 

Tổng cục Hải Quan: VACIP sẽ có 02 buổi tập huấn thường niên cho Tổng cục Hải Quan về phương pháp nhận biết các sản phẩm thật giả. Tổng cục Hải Quan cũng có cơ chế chia sẻ thông tin và chế độ kiểm quan đặc biệt đối với sản phẩm của hội viên VACIP.

 

Cục Quản lý thị trường – Bộ Công thương: VACIP sẽ tổ chức tập huấn thường niên cho Quản lý thị trường toàn quốc về phương pháp nhận biết các sản phẩm thật giả. Quản lý thị trường cũng có cơ chế hỗ trợ đặc biệt trong việc kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm của hội viên VACIP lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra VACIP cũng ký riêng Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương quan trọng:

  1. Hà Nội
  2. Quảng Ninh
  3. Lạng Sơn

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm