Giới thiệu

11/06/2015

IMG_8522

Giới thiệu về VACIP

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Anti-Counterfeiting and Interllectual Properties Protection Association of Foreign Invested Enterprises; viết tắt: VACIP) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập vì mục đích phục vụ và bảo vệ lới ích hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Lịch sử hình thành

  • Tháng 4 năm 2002 – Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cuộc gặp gỡ đầu tiên để hợp tác và hình thành ý tưởng thành lập một liên minh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tháng 9 năm 2004 – Phó Thủ tướng Vũ Khoan, gửi công văn số 4600/VPCP-KG đồng ý thành lập hiệp hội VACIP theo Nghị định 08/1998.
  • Ngày 05 tháng 01 năm 2005 – Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 12/2005/QĐ-BNV chính thức thành lập hiệp hội VACIP.

 

Các hoạt động chính của VACIP

  • Phối hợp với các tổ chức, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
  • Hỗ trợ về kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp và chống hàng giả
  • Cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và chống hàng giả
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp thành viên

 

Nhấp vào đây để tải về Điều lệ của Hiệp hội VACIP

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm