Gia Nhập Hiệp Hội VACIP

28/09/2015

Thủ tục kết nạp hội viên

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn muốn gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ gia nhập Hiệp hội tại Văn phòng Hiệp hội, gồm:

 

 1. Đơn xin tham gia Hiệp hội & Tờ khai thông tin trích ngang (theo mẫu);
 2. Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét chấp nhận đơn gia nhập và tổ chức kết nạp hội viên mới. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày sau khi kết nạp, Văn phòng Hiệp hội thông báo danh sách hội viên mới cho tất cả các hội viên trong Hiệp hội.

Sau khi nhận được quyết định kết nạp hội viên của Ban Chấp hành Hiệp hội, hội viên đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hiệp Hội, và được cấp chứng nhận công nhận là Hội viên của Hiệp hội.

 

Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

 1. Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tán thành Điều lệ, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
 2. Người đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội phải đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội và được doanh nghiệp quyết định cử đại diện bằng văn bản. Trong trường hợp người đại diện tham gia Hiệp hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác thì doanh nghiệp là hội viên có quyền cử người khác thay thế.

Người đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội phải là người có quốc tịch Việt Nam và là đại diện cho doanh nghiệp cử tham gia Hiệp hội. Đối với đại diện là người nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể được xem xét, trở thành Hội viên liên kết của Hiệp hội.

 

Quyền của hội viên

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước nước Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 3. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội, được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 4. Được tham gia Đại hội, bầu cử đại biểu tham dự Đại hội của Hiệp hội.
 5. Được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội và các chức vụ lãnh đạo khác của Hiệp hội.
 6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 8. Được giới thiệu Hội viên mới.

Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định tại Điều lệ này, thực hiện nghị quyết của Hiệp hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới.
 2. Tham gia các hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 4. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
 6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo quy định của Hiệp hội.

 

Thông tin liên lạc

Văn phòng VACIP: Phòng 606 Lô B, Indochina Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Tổng thư ký VACIP
Mobile: (+84) 908 498 680
Email: xuanlan.nguyen@akzonobel.com

Ông Nguyễn Hồ Nam – Ban thư ký VACIP
Mobile: (+84) 909 080 529
Email: honam.nguyen@akzonobel.com

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm