Thành viên ban chấp hành

11/06/2015

2014-2016 VACIP board members

Chức vụ

Tên

Công ty

Chủ tịch Mr. Phan Minh Nhut NIKE Vietnam Limited Liability Company
Phó chủ tịch Mr. Mai Hoa Viet Unilever Vietnam International Company Limited
Mr. Pham Minh Tri Diageo Vietnam Limited
Tổng thư ký Ms. Nguyen Thi Xuan Lan AkzoNobel Vietnam Paints Company Limited
Trưởng ban kiểm tra Mr. Trinh Kim Ngoc Procter and Gamble Vietnam Company Limited
VACIP's Board Members

VACIP’s Board Members

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm