Kế Hoạch 2015

28/09/2015

Trong năm 2015, VACIP sẽ thực hiện các hoạt động sau:

  1. Tiếp tục tăng cường hợp tác với cơ quan chức năng như: Hải Quan, Quản Lý Thị Trường
  2. Tham gia dự án nhãn hàng nổi tiếng
  3. Góp ý trong việc ban hành văn bản pháp luật
  4. Tham gia dự án về hành lang pháp lý về vấn đề SHTT trong thương mại điện tử
  5. Tập huấn về SHTT cho Hải Quan, Quản Lý Thị Trường
  6. Hoạt động cộng đồng

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm