VACIP Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2014-2016

28/09/2015

Vacip

Căn cứ công văn số: 4393/BNV-TCPCP ngày 03/12/2013 của Bộ Nội Vụ cho phép Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2014 – 2016). Sau một thời gian dài khẩn trương chuẩn bị ngày 06/01/2014, tại Hội trường tầng lửng Khách sạn Novotel Sài Gòn – 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội toàn thể lần thứ III Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2016 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 11 hội viên.

Đại hội Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam lần thứ III diễn ra với những nội dung chủ yếu sau:

 • Ông Mai Hòa Việt – Phó chủ tịch Hiệp Hội giới thiệu tình hình VACIP và lý do của Hội nghị.
 • Ông Phan Minh Nhựt – Chủ tịch Hiệp Hội báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2013.
 • Ông Trịnh Kim Ngọc – Trưởng Ban Kiểm Tra đọc báo cáo tài chính và tình hình thu chi của Hiệp Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2013.
 • Ông Phan Minh Nhựt – Chủ tịch Hiệp Hội trao giấy chứng nhận thành viên cho các đại diện có mặt tại hội nghị.
 • Ông Trịnh Kim Ngọc – Trưởng Ban Kiểm Tra thông qua thể thức bầu cử.
 • Ông Phan Minh Nhựt – Nike Vietnam LLC – Chủ Tịch Hiệp Hội tổng hợp ý kiến và đưa ra các phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.1. Thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2013, báo cáo của Ban kiểm tra
 • Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội toàn thể lần thứ III Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã thảo luận và nhất trí các nội dung sau:
 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp Hội
 2. Thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2016
 3. Thông qua tài chính của Hội
 4. Biểu quyết tại Đại hội :
 • Đồng ý thông qua: 100% đại biểu nhất trí
 • Không đồng ý: Không có đại biểu nào
 1. Bầu Ban Chấp hành Hiệp Hội
 2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Ban Chấp hành Hiệp Hội gồm 04 thành viên.

Chủ tịch: Ông Phan Minh Nhựt

Phó chủ tịch:

 1. Ông Mai Hòa Việt
 2. Ông Vũ Duy Quy

Tổng thư ký: Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

 1. Bầu Ban Kiểm tra Hiệp HộiKết thúc Đại hội, Chủ tịch – Ông Phan Minh Nhựt lên đọc Nghị quyết Đại hội Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2016. Nghị quyết Đại hội được 100% đại biểu tham dự Đại hội giơ tay biểu quyết nhất trí thông qua.
 2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Ban Kiểm tra Hiệp Hội gồm 03 thành viên.

Đại hội toàn thể lần thứ tư Hiệp Hội Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp vào hồi 18 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bao cao - Ban Kiem Tra

IMG_8522

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm