VACIP và Tổng Cục Hải Quan Hợp Tác Trong Công Tác Chống Hàng Giả

28/09/2015

Chủ tịch VACIP Phan Minh Nhựt ký biên bản hợp tác với Tổng Cục Hải Quan

Theo biên bản ghi nhớ giữa VACIP và Tổng Cục Hải Quan, từ năm 2013, mỗi năm VACIP sẽ có 02 buổi tập huấn về chống hàng giả và thực thi quyền SHTT cho Tổng Cục Hải Quan và đại diện của Hải Quan của địa phương.

Năm 2014:

  • Hải Quan các tỉnh phía Nam: tổ chức tại Gia Lai tháng 3/2014
  • Hải Quan các tỉnh phía Bắc: tổ chức tại Quảng Bình tháng 8/2014

Năm 2015:

  • Hải Quan các tỉnh phía Nam: tổ chức tại Kiên Giang tháng 6/2015
  • Hải Quan các tỉnh phía Bắc: tổ chức tại Lào Cai tháng 9/2015

Ngoài ra, VACIP cũng tham gia đóng góp ý kiến cho trang thông tin điện tử của ngành (http://customs.gov.vn) cũng như hợp tác trong các dự án trao đổi thông tin giữa hai bên.

IMG_3121

unilever

adidas

diageo

akzonobel

honda

loreal

hp

Beiersdorf

123-66-Coca-Cola_logo.svg

vuition

gsk

newera

pg

masan

logo_lacoste_V_C_P

qualcomm